26 май 2019, неделя 07:00 часа


Регистрация

Записването онлайн приключи. Регистрация на място е ограничена до наличните номера и не е гарантирана.

Децата, които ще бягат дистанцията от два километра, могат да се запишат безплатно на място в събота от 18 часа или неделя сутрин след 5:30 часа.

Skisharki, Leya, Yako...
Photo: Dimitar Tzankov Dimitrov
Photo: Fay Metodieva
Photo: Fay Metodieva