Saturday, July 3, 2021 17:00 часа


Регистрация

Записването онлайн приключи. 
Регистрация на място е ограничена до наличните номера и не е гарантирана.

Децата, които ще бягат дистанцията от два километра, могат да се запишат безплатно на място в деня преди старта.

Inoxsys
Фотограф Пламен Стефанов
Фотограф Танер Тусчев
Фотограф Танер Тусчев