събота, 2 юли 2022 г. 16:30 часа


Условия

I Декларирам, че:

 1. Информацията подадена от мен в регистрационния формуляр е вярна;

 2. Имам или ще имам навършени 14 години в деня на събитието ако ще участвам на 10 км бягане, 16 навършени години ако ще участвам на 21 км бягане и 18 години навършени години в деня на събитието ако участвам на триатлон;

 3. Участвам доброволно в събитието, съзнавам потенциалните рискове и нося отговорност за действията си, за живота и здравето си по време събитието; 

 4. Съм физически подготвен и психически здрав;

 5. Здравословното и физическо ми състояние позволяват да участвам в събитието, като с участието си не извършвам действия, противопоказни на лекарско предписание;

 6. Ще се придържам към определеното от организаторите трасе и няма да го напускам преди финала, без да съм уведомил контролните постове и/или организаторите;

 7. По време на участието си ще изпълнявам разпоредбите на организаторите и техните представители, касаещи промяна в трасето, преминаване на устието на реката, плуване в морето, каране на каяк по река Камчия, незабавно прекратяване на участитето ми или друга разпоредба, имаща за цел да предпази здравето или живота ми или да внесе необходима корекция за нормалното функциониране на събитието;

 8. Няма да търся отговорност от организаторите в случай на травми от всякакъв вид, причинени по време на събитието;

 9. От мен и/или трети заинтересовани лица (включително родители, настойници, попечители, наследници) няма да бъдат извършвани действия, с които да се претендира изплащане на обезщетения от организаторите и/или партньорите на събитието за претърпени от мен вреди по време на или след участието ми в събитието;

 10. Аз или моите родители/настойници/попечители ще заплатим разходите за оказаната ми медицинска помощ, ако възникнат такива и няма впоследствие да претендираме за възстановяване на претърпени разходи от организаторите и/или партньорите на събитието;

 11. Ще участвам в плуването (като етап от триатлона) само ако умея добре да плувам;
 12. По време на събитието няма да изхвърлям отпадъци по трасето, освен на не повече от 10 метра от старт/финала и пунктовете по трасето и то в предвидените за отпадъци места;

 13. Няма да използвам забранени в спорта стимуланти;

 14. Няма да използвам електрическо или друго моторно задвижване за лодка/каяк;
 15. Ще приема решението на организаторите относно класирането;

 16. Съм прочел и разбирам съдържанието на декларацията, както и правилата за участие и и съм съгласен с тях, което потвърждавам с отметка при регистрацията си.

II Давам съгласието си:

 1. Да получа лекарска помощ при нужда по време на събитието;

 2. Да бъда фото и видео заснеман по време на събитието и фото и видеоматериалите да бъдат публикувани и използвани с рекламна цел;

 3. Да не бъда класиран, ако наруша правилата на събитието;

 4. Организаторите да съхраняват информация за мен – имена, дата на раждане, пол, посочено от мен населено място, име на отбор, телефонен номер, имейл адрес и други данни, изисквани от процедурата по регистрацията;

 5. Организаторите да публикуват информация за участието ми в събитието, съдържаща класиране, имена, дата на раждане или възраст, пол, населено място, име на отбор, време за преминаване на цялото трасе и части от него;

 6. Да получавам на електронната си поща информация от организаторите.

*За непълнолетни писмено съгласие декларира родител/настойник/попечител или треньор, съгласно правилата на събитието.

III Организаторът клуб „Зелена стъпка“ не носи отговорност за:

 1. Наранявания, контузии, травми, болестни състояния или смърт на участниците в събитието;

 2. Достоверността на въведената информация на потребителите при тяхната регистрация;

 3. Поведението на участниците в събитието по отношение на законите и разпоредбите в Република България и подчинението им на разпорежданията на органите на реда.

IV Правила:

 1. Участниците трябва да са навършили 14 години, за да участват в 10 км бягане, 16 години за 21 км бягане и 18 години за триатлон. За детското бягане 2 км минимално възрастово ограничение е 2 години;

 2. Родител/настойник/попечител или упълномощен треньор може да придружава едно дете на възраст между 9 и 18 години на дисциплини 10 и 21 километра бягане. В случай на придружаван и придружаващ участник, регистрацията на двамата е обща и те се движат заедно по трасето, като се измерва времето само на единия участник. Придружаваният и придружаващият участник преминават реката само с плавателно средство (водно колело или лодка);

 3. Участниците в бягането са длъжни да се придържат към трасето, което следва бреговата ивица, като не се отдалечават на повече от 15 метра от водното пространство, освен ако няма маркиран от организаторите коридор;

 4. Всеки участник трябва да се стреми да се движи и разминава безопасно за останалите участници и други хора (както и лодки в етап Каяк от триатлона), които се намират на и около трасето. При разминаване се придържайте вдясно.

 5. Ако времеизмерването се извършва с чипове за многократна употреба, участниците са длъжни да върнат чипа си след като прекратят участитето си на финала ила ако се откажат по трасето. Организаторите могат да поискат от участниците да чекират чипа си на всеки пункт, както и на финала. Двойка придружаван и придружаващ участник може да получат само един общ чип;

 6. До участие в събитието се допускат само регистрирани участници, които са заплатили таксата си за участие и са прикрепили стартовия си номер и/или чип за многократна употреба (2 км. детско бягане е без такса за участие);

 7. Участниците са длъжни да следват стриктно указанията на организаторите, както и на спасителите;

 8. Участниците могат да преминават река Камчия с газене само през маркирания от спасителите брод. Участници, които не желаят да преминат реката с газене, могат да я пресекат с осигурени от организаторите плавателни средства. Тези участници ще трябва да преминат през допълнителни препятствия и да използват спасителни жилетки. Придружавани и придружаващи участници трябва да преминат река Камчия само заедно и с плавателно средство, осигурено от организаторите.

 9. Медицинските лица или организаторите могат да прекратят участието на всеки участник, чието физическо или психическо състояние не позволява по-нататъшното му участие в събитието;

 10. Организаторите имат право да променят мястото на старт/финала и трасето, както и времето на старта, ако вълнението на морето, състоянието на реката или брода не позволяват безопасно преминаване.

 11. Такси за участие не се връщат, освен ако бягането не се състои по вина на организаторите. Част от таксата може да бъде възстановена по желание на участника, като това става по ред и правала, определени от организаторите и само в определен от тях срок преди началото на събитието;

 12. Регистрации и стартови номера не се преотстъпват от един участник на друг. Регистрацията и стартовият номер са лични;

 13. Участниците могат да сменят дистанцията на която са се записали след като са платили таксата си, но само в определен от организаторите период, срещу допълнителна такса и покриване на разликата между таксите ако новата дистанция е с по-висока такса. Ако таксата на новоизбраната дистанция е по-ниска, разликата не се връща;

 14. Организаторите имат право да отменят, прекратят, както и да насрочат събитието на нова дата и на ново трасе при невъзможност да бъде проведено или заради рискове, свързани с природно бедствие, война, тежка гръмотевична буря, терористичен акт, ураган, въвеждане на извънредно положение или друга заплаха за живота на участниците, както и за избягване на разпространението на зарази;

 15. Участниците са длъжни да си носят съд за вода, който да използват на подкрепителните пунктове, където няма да се осигуряват чаши за еднократна употреба;

 16. Участниците в дисциплината Триатлон са длъжни да носят плувни очила и шапки за плуване по време на плуването и спасителни жилетки по време на етап Каяк по река Камчия;

 17. Участниците в триатлона участват с лични каяци или с наети от организаторите или трета страна каяци. Заявка за наем на каяк, предоставен от организаторите, се прави по време на регистрацията;

 18. Всички участници са длъжни да се явят не по-късно от един час преди старта, ако не са получили стартовите си номера и не по-късно от 30 минути преди старта, ако вече са ги получили;

 19. Организаторите може да поискат по време на получаване на стартовите номера всички участници собственоръчно да разпишат отпечатана на хартия декларация, представляваща настоящия текст или всеки участник да удостовери с подписа си съгласие с текста;

 20. Всеки придружаващ участник подписва специална декларация при получаване на стартовите номера;

 21. Всеки участник под 18 години трябва да представи декларация за съгласие с участието му в събитието, подписана от родител/настойник/попечител или упълномощен от родител треньор;

 22. Според състоянието на устието на река Камчия, организатовите могат да задължат всички участници или само участниците под 18 години да я преминават без да газят в устието и само с осигурени от организаторите плавателни средства;

 23. Всеки участник може да сигнализира организаторите при забелязано несъответствие в класирането, като приложи информацията и/или материалите с които разполага и може да подкрепи твърдението си. След това е длъжен да изчака решението им и да го приеме. Организаторите се задължават да реагират максимално бързо според възможностите си.

V Препоръки:

 1. Препоръчително е извършването на предсъстезателен медицински преглед (включващ замерване на пулс и кръвно налягане) не по-рано от 3 дена преди събитието;

 2. Препоръчително е сключването на застраховка;

 3. Препоръчваме участниците в бягането да използват шапка или кърпа за глава при слънчево време, както и слънцезащитен крем;

 4. Закрепяйте стартовия си номер на предната част на екипа си здраво с 4 секретни игли, така че да е сигурно, че няма да падне и ще бъде лесно различим;

 5. Въпреки, че някои участници изминават цялото трасе за бягане боси, убедете се, че ходилата ви няма да се наранят от по-едър пясък и миди, особено на по-дългата дистанция. Освен обувки, за защита на кожата на ходилата могат да се използват и чорапи;
 6. Босото бягане на дълги разстояния изисква подготовка и привикване с постепенно увеличаване на дистанцията. Неподготвените боси бегачи могат да получат болки в мускулите (най-вече в прасците) заради това,че босото бягане позволява използване на повече мускули;
 7. Бягането е най-лесно по намокрената от морето пясъчна ивица. Обикновено най-близката до водата площ е най-твърда.
2022
Photo: Fay Metodieva
Photo: Fay Metodieva
Photo: Dimitar Tzankov Dimitrov