събота, 24 август 2024 г. 16:00 часа


Трасе

Трасе и пунктове:

Трасето за бягане обхваща най-източната част от плажа, като състезателите са задължени да не се отдалечават на повече от 15 метра от водното пространство, освен ако няма нарочно маркиран коридор. Старт/финалът се намира на около 1200 метра северно от устието на река Камчия, на плажа пред бистро „Балатон“ (координати 43° 2'5.42"N 27°53'15.22"E). Състезателите стартират в посока юг, пресичат устието на река Камчия, достигат точката, указваща средата на дистанцията си и се връщат по обратния път до финала.

Дистанциите за бягане са две – 10 километра и 21.1 км. За пресичането на река Камчия са осигурени спасителни средства, помощни съоръжения и професионални спасители. В случай, че в деня на състезанието вълнението на морето и/или течението на реката, както и образуваният пясъчен брод не позволяват безопасно преминаване на реката, стартът ще бъде преместен непосредствено южно от устието (координати 43° 1'15.30"С 27°53'20.50"И). В този случай ще бъдат осигурени лодки, които за цялото време на проявата ще превозват участниците между двете страни на реката при устието. Подкрепителните и контролни пунктове са разположени през разстояние от около 5 километра. Състезаващите се на дистанция 10 километра преминават веднъж през пункт, а състезаващите се на дистанция 21.1 километра – 3 пъти. На пунктовете са осигурени вода, плодове, основни медицински принадлежности, чували за боклук. Номерата на участниците се записват на пунктовете. Изхвърлянето на отпадъци е допустимо само на пунктовете или на не повече от 50 метра от тях и то на определени за това места.
Участващите в етап бягане от дисциплина триатлон бягат трасето на дистанция 10 километра, но със старт от устието на река Камчия, затова тяхната дистанция е 9 километра.

Фотограф: Пламен Стефанов
Фотограф: Кремена Димитрова
Фотограф: Стояна Пенева