събота, 26 август 2023 г. 16:00 часа


Регистрация

Записването онлайн приключи. 
Регистрация на място е ограничена до наличните номера и не е гарантирана.

Децата, които ще бягат дистанцията от два километра, могат да се запишат безплатно на място в деня преди старта.

Фотограф: Пламен Стефанов
Фотограф: Кремена Димитрова
Фотограф: Стояна Пенева